Aktywność EMBA

Aktywność EMBA

Rada EMBA

Radę Executive MBA tworzy wyjątkowe grono składające się zarówno z kadry naukowo – dydaktycznej i administracyjnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, członów Stowarzyszenia Absolwentów Executive MBA UE Wrocław, a także praktyków biznesu. 

Wojciech Halarewicz

Przewodniczący Rady Executive MBA,
Wiceprezes Mazda Motor Europe ds. Sprzedaży i obsługi klienta

dr hab. Maja Kiba-Janiak, prof. UEW

Dyrektor programu EMBA

prof. UEW Bartłomiej Nita

Prorektor ds. Finansów i Rozwoju UE we Wrocławiu

prof. Ewa Stańczyk – Hugiet

Prorektor ds. Badań i Kadry Akademickiej

prof. UEW Marzena Stor

Kierownik Katedry Zarządzania Kadrami UE we Wrocławiu

prof. UEW Ewa Konarzewska – Gubała

Założyciel programu
Członek honorowy Rady Exective MBA

Dawid Popławski, MBA

absolwent EMBA UEW

Karol Szewczyk, MBA

Global Manufacturing Director Robert Bosch Sp. z o. o.,
absolwent EMBA UEW

Łukasz Łuszczak

Właściciel BML Consulting,
Interim Manager

Ałła Witwicka–Dudek

Dyrektor Centrum Współpracy z Biznesem
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Damian Gołębiewski, MBA

Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Programu Executive MBA UE we Wrocławiu,
absolwent  EMBA UEW

dr Marek Wąsowicz, prof. UEW

Kierownik Biura Analiz i Sprawozdawczości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu,
Kierownik programu EMBA

mgr Aleksandra Mikła

Sekretarz Rady Executive MBA,
p.o. Kierownika Biura  Programu Executive MBA

Friday Business Club

Friday Business Club (Piątkowy Klub Biznesowy) Executive MBA to inicjatywa mająca na celu integrację studentów, absolwentów i wykładowców w ramach nieformalnych spotkań biznesowych. Spotkania odbywają się zarówno w sposób wirtualny jak i stacjonarny. W ramach Friday Business Club tworzone są różne kluby tematyczne. Obecnie funkcjonują dwa kluby:
– Executive MBA Alumni Club (klub współtworzony jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Absolwentów Programu Executive MBA) 
– Executive MBA Manager Club 

W ramach Executive MBA Alumni Club organizowane są spotkania z absolwentami programu Executive MBA we UE we Wrocławiu, podczas których odbywają się różne prelekcje, panele dyskusyjne, itp.  Z kolei Executive MBA Manager Club to wykłady oraz panele dyskusyjne z ekspertami, menedżerami oraz profesorami posiadającymi międzynarodowe doświadczenie zawodowe.  

Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu. Do tej pory odbyły się następujące wykłady:

1. Helen McRae

2. Agata Duliniec

3. Michael Haenlein

4. Beata Krzos

5. Joanna Kujawska -Szałańska

6. Małgorzata Nowakowska – Cicio

7. Marcos Ferasso

8. Wojciech Czakon

9. Katarzyna Jagodzińska

10. Martin Willhaus

11. Artur Rot, Piotr Becz, Janusz Tyburcy

12. Aditya Singh

13. Agnieszka Potoczny

14. Arkadiusz Żurek

15. Katarzyna Jagodzińska

16. dr inż. Mirosława Teleszko, Tomasz Rusak, dr Adam Zając

17. Darren Chong, PhD

18. Michael Morley

19. Andrzej Łobodziński

20. prof. Wojciech Czakon 

21. Dr. Marin Jovanovic

22. Jakub Cendrowski

23. Darren Chong, PhD

24. Robert Wójcik

25. John Rivett

26. Tomasz Dębicki

27. Leise Kelli de Oliveira

28. Andrzej Bukieda

Stowarzyszenie Absolwentów EMBA

Stowarzyszenie Absolwentów Programu Executive MBA Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, zrzesza abiturientów programu. Stowarzyszenie organizuje cykliczne spotkania z przedstawicielami biznesu i nauki oraz współorganizuje spotkania w ramach Friday Business Club. Ponadto pomaga utrzymywać stałe kontakty między absolwentami oraz ułatwia wymianę doświadczeń w różnych sferach biznesu. Mottem przewodnim jest sprzyjanie dalszemu rozwojowi, ciągłemu doskonaleniu oraz nowym ideom.  

Stowarzyszenie działa poprzez:

  • organizację konferencji, szkoleń, staży, prelekcji i prezentacji.  
  • cykliczne spotkania, zjazdy, bale, wyjazdy krajowe i zagraniczne. 
  • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.  
  • nawiązywanie kontaktów z różnymi organizacjami.  

Wyjazdy

W ramach Programu Executive MBA, studenci mają możliwość uczestniczenia w trzech sesjach wyjazdowych (jedna na pierwszym roku studiów, dwie na drugim roku), podczas których uczestniczą w warsztatach integracyjnych i grach strategicznych.  

Podczas wyjazdów studenci mają okazje uczestniczyć w grach biznesowych oraz warsztatach integracyjnych. Zajęcia mają na celu wzmocnienie więzi między uczestnikami programu Executive MBA, co przekłada się potem na dalsze pozytywne relacje między nimi w czasie trwania 2 letnich studiów menedżerskich. 

Od roku akademickiego 2021/2022 w ofercie studiów dla opcji międzynarodowej (i opcjonalnie za dodatkową opłatą dla opcji polskiej) wprowadzono dodatkowe zajęcia wyjazdowe w ramach modułu Swiss Gateway to International Business. (Opcjonalnie moduł ten może zostać zastąpiony równoważnym modułem realizowanym w innej uczelni zagranicznej.) Jest to moduł realizowany w the University of Neuchatel w Szwajcarii. Studenci uczestniczą w kilkudniowym programie edukacyjnym. The University of Neuchatel jest uczelnią z długimi tradycjami, która została założona w 1838 roku. Uczelnia ta znajduje się w pierwszej dwudziestce najlepszych małych uczelni na świecie (UniNE ranks – the World’s Best Small Universities) oraz usytuowana została na 37 pozycji wśród 200 najbardziej międzynarodowych uniwersytetów (UniNE ranks on the 200 world’s most international universities in Times Higher Education-Ranking).  

Wejdź z nami na szczyt!

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia