O nas

O nas

Istota EMBA

Program EMBA (ang. Executive Master of Business Administration) to intensywne studia realizowane w formie studiów drugiego stopnia lub studiów podyplomowych, których absolwent otrzymuje dyplom magisterski Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz certyfikat Executive MBA z logo międzynarodowej instytucji akredytującej AMBA.

Program Executive MBA to propozycja mieszcząca się w głównym nurcie działań zmierzających do realizacji Procesu Bolońskiego i do porównywalności polskich studiów ekonomicznych z programami uczelni zachodnioeuropejskich i amerykańskich w części dotyczącej edukacji menedżerskiej. W uczelniach zachodnich studia MBA są z założenia studiami drugiego stopnia (magisterskimi), adresowanymi do osób posiadających praktykę zawodową, często na stanowiskach kierowniczych. Prowadzone są w formie studiów powiązanych z pełnieniem funkcji kierowniczych (executive), trwają zazwyczaj 2 lata i kończą się dyplomem MBA (Master of Business Administration). Cechą charakterystyczną kształcenia w systemie MBA jest to, że o przyjęcie na studia mogą się ubiegać absolwenci dowolnych kierunków studiów.

Studia Executive MBA wpływają na dynamiczny rozwój kariery kadry menedżerskiej wysokiego i średniego szczebla, reprezentującej zarówno przedsiębiorstwa krajowe, międzynarodowe jak i instytucje okołobiznesowe. W związku z tym, program dostosowany jest do zmieniającego się otoczenia gospodarczego, zarówno w kraju jak i na świecie.

Program Executive MBA Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu powstał w 1993 roku. Jest to autorski program, wzorowany – zwłaszcza w części stanowiącej tzw. common body of knowledge – na programach Executive MBA realizowanych w uczelniach zachodnioeuropejskich i amerykańskich między innymi takich jak: McGill University, École des Hautes Etudes Commerciales (Canada) i Université du Québec a Montréal (Canada). W zasadniczej mierze inicjatywa oraz fundamenty założycielskie zostały wniesione przez prof. Ewę Konarzewską – Gubałę, wieloletniego Dyrektora Programu EMBA. Możemy więc pochwalić się ponad 30 letnią tradycją, która wiązała się ze zdobywaniem doświadczenia, wprowadzaniem nowoczesnych metod nauczania oraz nawiązywaniem ścisłej współpracy ze środowiskiem biznesowym.

Współpraca międzynarodowa

Executive MBA od początku swojego funkcjonowania kładzie nacisk na współpracę z wykładowcami z uczelni zagranicznych. Obecnie nasi zagraniczni wykładowcy reprezentują następujące uczelnie: 

 • University of Neuchâtel (Neuchâtel, Szwajcaria), 
 • Copenhagen Business School (Kopenhaga, Dania),  
 • Umeå School of Business and Economics (Umeå, Szwecja), 
 • Católica Porto Business School (Porto, Portugalia), 
 • Nova School of Business and Economics (Lizbona, Portugalia)
 • ŠKODA AUTO University (Mladá Boleslav, Czechy), 
 • University of Leipzig (Lipsk, Niemcy), 
 • Henley Business School, University of Reading (Reading, Wielka Brytania), 

Partnerstwo strategiczne

University of Neuchâtel

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu od ponad 14 lat współpracuje z University of Neuchâtel (Szwajcaria). W 2021 roku podjęto decyzję o strategicznym partnerstwie w zakresie realizacji programu Executive MBA dla opcji międzynarodowej. W ramach współpracy realizowany jest moduł Swiss Gateway to International Business (Opcjonalnie moduł ten może zostać zastąpiony równoważnym modułem realizowanym w innej uczelni zagranicznej.). The University of Neuchâtel jest uczelnią z długimi tradycjami, która została założona w 1838 roku. Uczelnia ta znajduje się w pierwszej dwudziestce najlepszych małych uczelni na świecie (UniNE ranks – the World’s Best Small Universities) oraz usytuowana została na 37 pozycji wśród 200 najbardziej międzynarodowych uniwersytetów (UniNE ranks on the 200 world’s most international universities in Times Higher Education – Ranking).

Co nas wyróżnia?

Studia Executive Master of Business Administration w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu są studiami elitarnymi. Swój szczególny charakter zawdzięczają między innymi, programowi opracowanemu przez zespół ekspertów reprezentujących środowisko biznesowe i akademickie oraz szwajcarskiej jakości dzięki modułowi Swiss Gateway to International Business, doświadczonej kadrze oraz wysokiej jakości zajęciom spełniającym ogólnoświatowe standardy. 

Program Executive MBA wpisuje się w misję uczelni tworząc elitarny program edukacyjny dla menedżerów i dyrektorów, tworząc środowisko rozwoju wiedzy, umiejętności i kompetencji przyszłości.

Misją programu Executive MBA jest

Wyjątkowe profesjonalne doświadczenie edukacyjne w wyjątkowym mieście ze szwajcarską precyzją

Wyjątkowe profesjonalne doświadczenie edukacyjne zapewnione jest przez dobór wykwalifikowanych i doświadczonych wykładowców, ścisłą współpracę z biznesem oraz Centrum Współpracy z Biznesem i InQube, które stwarzają wspólnie środowisko do rozwijania wiedzy, kompetencji i umiejętności. Współpraca z Uniwersytetem w Neuchatel oraz realizowany wspólnie program Swiss Gateway to International Business stanowią unikatowy wkład do programu, poszerzając wiedzę studentów o specyfikę gospodarki szwajcarskiej, która w dużej mierze jest odmienna od krajów przynależących do Unii Europejskiej.

Wrocław jest wyjątkowym miastem, jedynym takim w Polsce, które posiada ponad 100 mostów. Według badań przeprowadzonych przez Urząd Miejski we Wrocławiu, Wrocław postrzegany jest jako jedno z pięciu wiodących ośrodków nauki i kultury w Europie Środkowej, najlepsze i najpiękniejsze w Europie miasto-ogród oraz dolina krzemowa Europy Środkowej (zaplecze badawczo-naukowe oraz programistyczno-koncepcyjne dla e-usług).

Szwajcarska precyzja Długoletnia współpraca z Uniwersytetem w Neuchatel oraz jego wykładowcami nauczyła nas podchodzenia do programu Executive MBA w sposób precyzyjny, dokładny oraz dbający o wysoką jakość. Uczymy się od najlepszych i chcemy kształcić naszych studentów w sposób jak najlepszy. Mówiąc o “szwajcarskiej precyzji” w kontekście programu Executive MBA, oznacza to, że program ten jest znakomicie zorganizowany, skoncentrowany na detalach i zapewnia dokładne i dogłębne przygotowanie menedżerom i liderom do wyzwań biznesowych.

Wśród cech, które świadczą o „szwajcarskiej precyzji” programu Executive MBA na UE we Wrocławiu świadczą:

Wysoki standard nauczania: Program Executive MBA jest prowadzony na najwyższym poziomie, zapewniając najnowszą wiedzę i narzędzia biznesowe, które są istotne dla współczesnych liderów. Wysoką jakość zapewnia nadzór Rady EMBA na czele z przewodniczącym reprezentującym środowisko biznesowe.

Struktura programu: Program jest starannie zaplanowany i zorganizowany, aby zapewnić uczestnikom pełne i zrównoważone wykształcenie w obszarach zarządzania, przywództwa i strategii.

Doświadczeni wykładowcy: Program zatrudnia doświadczonych wykładowców i ekspertów w dziedzinie zarządzania, którzy przekazują wiedzę i umiejętności na najwyższym poziomie.

Skoncentrowanie na praktyce: Program uwzględnia praktyczne aspekty zarządzania i przywództwa, zapewniając uczestnikom narzędzia i techniki, które mogą natychmiast zastosować w swoich miejscach pracy.

Zróżnicowana międzynarodowa grupa uczestników: Program przyciąga uczestników z różnych krajów i branż, co dodaje wartości poprzez różnorodność perspektyw i doświadczeń.

Rygorystyczny proces selekcji: Program jest rygorystyczny w procesie selekcji uczestników, aby zapewnić, że tylko najlepsi i najbardziej kwalifikowani menedżerowie są przyjmowani.

Wysokie standardy oceniania: Program wymaga od uczestników spełnienia surowych standardów ocen, poprzez rozwiązywanie kompleksowych studiów przypadków, zadań, co promuje zaawansowane zrozumienie i umiejętności w zakresie zarządzania.

Długofalowa perspektywa: Program kładzie duży nacisk na rozwijanie umiejętności, które są istotne dla sukcesu zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Oferowany program WINGS rozwija również umiejętności miękkie oraz pozwala zbudować ścieżkę zawodową i osobistą.

lata
Semestry
Godzin zajęć
+
Absolwentów
Edycji

W RAMACH PROGRAMU EXECUTIVE MBA OFERUJEMY DYPLOM STUDIÓW MAGISTERSKICH ORAZ CERTYFIKAT AMBA! 

Do wyboru są dwie ścieżki kształcenia: 

 • opcja polska zajęcia są prowadzone przez wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, innych zaprzyjaźnionych w Polsce uczelni, jak i przez doświadczonych praktyków. Zajęcia realizowane są w języku polskim z wyjątkiem dwóch przedmiotów prowadzonych w języku angielskim: International business i Digital transformations and innovations),  
 • opcja międzynarodowa (zajęcia prowadzone w języku angielskim przez wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz partnerskich uczelni zagranicznych, a także doświadczonych praktyków biznesu zarówno z Polski jak i za granicy).    

Na opcji międzynarodowej realizowany jest moduł Swiss Gateway to International Business (Opcjonalnie moduł ten może zostać zastąpiony równoważnym modułem realizowanym w innej uczelni zagranicznej.), który  jest opcjonalny dla studentów ścieżki polskiej.  

Program studiów opracowany został przez zespół ekspertów składający się z doświadczonej kadry akademickiej, dyrektorów reprezentujących międzynarodowe przedsiębiorstwa oraz Centrum Współpracy z Biznesem UE Wrocław. Całość stanowi holistyczne podejście do zarządzania organizacjami z różnych perspektyw o czym świadczy struktura programu w formie połączonych ze sobą modułów.  

Studia umożliwiają indywidualną ścieżkę rozwoju w ramach której studenci mogą uczestniczyć między innymi w programie WINGS oraz w wybranych przez siebie modułach biznesowych. 

Program WINGS polega na diagnozie kompetencji menedżerskich z wykorzystaniem certyfikowanego narzędzia oraz możliwości skorzystania z indywidualnych konsultacji ze specjalistami i coachami Centrum Współpracy z Biznesem UEW. Program pozwala opracować cele rozwojowe w obszarze kilku kluczowych dla menedżera i jego organizacji kompetencji menedżerskich/liderskich, które następnie są rozwijane kompleksowo w toku studiów.  

Podczas studiów studenci drugiego roku uczestniczą w wybranych modułach biznesowych, które realizowane są przez kadrę akademicką we współpracy z praktykami. W ramach każdego modułu przewidziane są następujące działania: 

 • wizyta studyjna w przedsiębiorstwie (opcjonalnie),
 • zajęcia teoretyczne z pracownikiem badawczo – dydaktycznym, 
 • zajęcia praktyczne z praktykiem,
 • projekt biznesowy, w ramach którego studenci będą rozwiązywać problem przygotowany przez praktyka (we współpracy z pracownikiem ba- dawczo – dydaktycznym),
 • obrona projektu.

Akredytacje MBA

AMBA

Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

CEEIRT

Nad wysoką jakością programu czuwa również Rada Executive MBA, składająca się z doświadczonej kadry akademickiej, dyrektorów i prezesów reprezentujących międzynarodowe przedsiębiorstwa

Biuro Programu Executive MBA

dr hab. Maja Kiba-Janiak, prof. UEW

Dyrektor programu EMBA

dr Marek Wąsowicz, prof. UEW

Kierownik programu EMBA

mgr Aleksandra Mikła

Kierownik Biura  Programu EMBA

mgr Monika Stańczyk

Specjalista w Biurze  Programu EMBA

Infrastruktura

Studenci EMBA mają możliwość korzystania:

 • z nowocześnie wyposażonych sal dydaktycznych,
 • ze strefy wypoczynku i rekreacji podczas przerw (darmowy dostęp do WI-FI, kawy oraz herbaty, lunchu do określonej kwoty)
 • z parkingu na terenie UEW (wjazd od ul. Wielkiej, wg przyjętych zasad),
 • z czytelni, biblioteki i laboratoriów UEW, 
 • z basenu oraz sali gimnastycznej (za dodatkową opłatą),
 • z wyżywienia w bufetach Uniwersytetu Ekonomicznego (za dodatkową opłatą),

Wejdź z nami na szczyt!

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia