Szymon Szawerna

Santander Bank Polska S. A., Head of Cost Allocation Office

W budowaniu swojej kariery ciągle poszukuje impulsów do rozwoju, inspiracji oraz poszerzania horyzontów, a także wymiany doświadczeń. Program EMBA oraz złożona tematyka studiów dają możliwość utrwalenia posiadanej wiedzy oraz uzupełnienia jej o nowe aspekty niezbędne do bycia skutecznym menedżerem, liderem oraz zarządzającym.

Potraktowałem dwuletnie studia MBA jako inwestycję w rozwój osobisty, budowanie kompetencji, poszerzanie wiedzy oraz budowę sieci kontaktów. UEW jest jednym z liderów w rankingu studiów EMBA, posiadający ciekawy zakres przedmiotowy studiów, co zachęciło mnie do wyboru tego programu.

Kluczowym elementem studiów była możliwość wymiany doświadczeń oraz różne perspektywy uczestników na dane problemy. Te doświadczenia wykorzystuję w pracy, wciąż czerpiąc z nich inspirację oraz motywację. Nie mniej cennym składnikiem tych studiów okazał się szeroki zakres tematyczny zajęć oraz aktualność przekazywanej nam wiedzy, która będzie kształtowała zarządzanie firmami w najbliższych latach.

Najistotniejsze są jednak relacji, które możemy utrwalać poprzez spotkania Friday’s Business Club, czy też absolwentów programu. To duża wartość i możliwość aktywności oraz wymiany doświadczeń również po skończeniu studiów.

Studia EMBA oceniam bardzo pozytywnie. Był to co prawda dla mnie bardzo pracowity okres, który konsumował sporo mojego prywatnego czasu, ale okazał się również ważnym etapem w budowania cennych relacji, wymiany doświadczeń oraz rozwiązywania problemów z różnych perspektyw. Możliwość dzielenia się swoją wiedzą, kreatywnych dyskusji w ramach zajęć i networkingu, poznawania innej perspektywy oraz możliwość rozwiązywania casów w wariantywny sposób dodawały olbrzymią dawką motywacji oraz budowały rozwój osobisty.

Był to dla mnie czas doskonalenia menadżerskich umiejętności, uporządkowania dotychczasowych osiągnięć oraz do zbudowania kolejnych kamieni milowych w swojej karierze.

Podejmując tego typu studia, warto mieć pełną świadomość, że będzie miało się czas i chęci, żeby w pełni zaangażować się przez ten dwuletni proces. To ludzie tworzą wartość, umożliwiając wymianę doświadczeń –  dlatego jest to takie ważne. My również sami dla siebie tworzymy te studia, które dla osób będących aktywnymi zawodowo i rodzinnie są ogromnym wysiłkiem. Od pierwszych zajęć Grupa EMBA staje się naszą drugą rodziną, z którą dzielimy czas przez większość weekendów, wymieniając się nie tylko doświadczeniami i wiedzą, ale również prywatnymi informacjami. Ten aspekt jest więc kluczowy, żeby tworzyć wartościowe relacje i z szacunkiem uczyć się siebie wzajemnie – każda rozmowa i spotkanie daje nową perspektywę i spojrzenie.

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia